Vacature
Regio Midden/Oost

Projectleider Vastgoed - Regio Midden/Oost

Nieuw

Wat ga je doen als Projectleider Vastgoed - Regio Midden/Oost?

Voor een provincie in het midden van het land zijn wij op zoek naar een Projectleider Vastgoed. In de basis gaat het om de algehele projectbegeleiding (van voorbereiding tot nazorg) voor het verduurzamen van de provinciale gebouwen, welke in gebruik zijn door de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen (BOW): 11 steunpunten en 2 districtskantoren door de gehele provincie.

De duurzaamheidsmaatregelen komen voort uit het provinciaal Klimaatplan (2018) en hebben betrekking op het terugdringen van het energieverbruik en het duurzaam opwekken van energie om daarmee de beoogde CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030 te realiseren. Qua investeringen moet gedacht worden aan het verder gasloos maken van de gebouwen door middel van zonnepanelen, warmtepompen, bouwkundig (na)isoleren en ledverlichting.

Daarnaast wordt er van je gevraagd om in de rol van technisch adviseur deel te nemen aan een werkgroep om actief mee te denken en de belangen van de provincie te behartigen tijdens de ontwerp- en realisatiefase van een nieuwbouwproject. Het project betreft de herontwikkeling van een bestaand steunpunt welke zich in de ontwerpfase bevindt. Op deze locatie realiseren de provincie en een gemeente een gezamenlijk provinciaal steunpunt en gemeentewerf.

De projectleider Vastgoed is voor de periode van 3 juli 2023 t/m 30 juni 2024 gemiddeld 16 uur per week beschikbaar. Daarnaast buiten de reguliere kantoortijden telefonisch en zo nodig op locatie beschikbaar in geval van calamiteiten. Indien het werkaanbod door bepaalde omstandigheden minder is zullen we (in goed overleg) terugschalen naar minimaal 8 uur per week. In andere situaties zullen we daarentegen opschalen naar 24 uur per week. Ook hier weer in goed overleg.

Verder hoeft de ingehuurde projectleider Vastgoed niet per se altijd fysiek aanwezig te zijn op een van de provinciale locaties. Het voorbereiden van een project zou hij/zij ook elders kunnen doen. Het is wel gewenst dat wij de kandidaat met enige regelmaat in het Huis der Provincie treffen voor een fysiek werkoverleg. Dit vanwege de feeling en persoonlijke contacten.

Wanneer de opdracht in de bovengenoemde periode op locatie wordt uitgevoerd geldt:

 • Er is een werkplek beschikbaar;
 • Er kan gebruik gemaakt van het provinciale data netwerk;
 • De kandidaat regelt zelf een telefoon, laptop en vervoer woon-werkverkeer. En beschikt over rijbewijs B. Voor bezoeken aan de steunpunten en districtskantoren kan gebruik worden gemaakt van een elektrische leenauto van de provincie of de kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,29 per km;
 • Er zijn geen parkeervoorzieningen voorhanden;
 • Te plannen vakanties en/of vrije dagen worden in overleg met de Provincie vastgesteld.

Verantwoordelijkheden
De opdracht betreft tenminste de volgende activiteiten:

Verduurzamen gebouwen: gem. tijdsbesteding 8-12 uur p/wk.

De projectleider Vastgoed zal samen met twee collega’s van het team Huisvesting (afdeling Facilitaire Dienstverlening) en in opdracht van de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen (BOW) zorgdragen voor het verder verduurzamen van de steunpunten en districtskantoren. Er is voor de periode 2023-2025 een planning met duurzaamheidsmaatregelen opgesteld. Projectbegeleiding (inclusief toezicht) tijdens de voorbereiding-, realisatie- en nazorgfase door:

 • Het voorbereiden van werkzaamheden door technische omschrijvingen (bestekken) op te stellen;
 • Toetsen op veiligheid, kwaliteit en de wettelijke kaders;
 • Het opvragen van offertes en/of het verzorgen van een aanbesteding i.s.m. afdeling Inkoop;
 • Het mede zorgdragen voor opdrachtverstrekking;
 • Het afstemmen van de werkzaamheden en planning met leveranciers, collega’s en gebruikers;
 • Het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van de uitvoering, de voortgang en de oplevering van de in opdracht gegeven werkzaamheden;
 • Het handhaven van de wettelijk verplichte (veiligheids)maatregelen tijdens de uitvoering; het zo nodig regelend optreden bij overtreding;
 • Ondernemen van directe actie in geval van calamiteiten en het laten uitvoeren van (nood) oplossingen en (nood)voorzieningen;
 • Het voeren van de (technische) projectadministratie, waaronder het verzorgen van de administratieve afhandeling (incl. controle facturen), de controle op volledigheid en juistheid en verzorging van de bijbehorende correspondentie;
 • Het optreden als aanspreekpunt (zowel intern als extern).

Advisering nieuwbouwproject: gem. tijdsbesteding 4-8 uur p/wk.

Samen met enkele directe collega’s (stuurgroep en coördinator steunpunt) en de stakeholders binnen de gemeente, vorm je een hecht team en werk je binnen een werkgroep aan het bewaken en controleren tijdens het ontwerptraject van de herontwikkeling van een steunpuntlocatie (ca. 3 ha), conform uitgangspunten en randvoorwaarden:

 • Overzicht houden van de ontwikkelingen.
 • Het bespreken met de gemeente en ontwerpende partij van de plannen tijdens de DO en TO fase, conform eerdere gestelde principes uitgangspunten en randvoorwaarden (o.a. PvE en budgetraming) en eventuele voortschrijdende inzichten. Met in het bijzonder aandacht voor duurzaamheid, efficiëntie en kostenbesparing;
 • In overleg met de stakeholders er voor zorgen dat eventuele aanpassingen zo dicht mogelijk conform de uitgangspunten en randvoorwaarden worden ontwikkeld;
 • De werkgroep heeft een adviserende taak naar de stuurgroep. De projectleden binnen de werkgroep zijn niet verantwoordelijk voor de plannen die door de ontwerpende partij in opdracht van de provincie en gemeente ontwikkeld worden. De beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor plannen en uitvoering ligt bij de stuurgroep en management. De werkgroep bewaakt de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten en bij substantiële wijzigingen in uitgangspunten heeft de werkgroep afstemming met de stuurgroep.

Als projectleider Vastgoed zorg je er voor dat alle stappen met succes worden doorlopen. Je gaat de samenwerking aan met collega’s van verschillende afdelingen, alsmede met externe partijen. Je handelt hierin proactief. Wij verwachten regelmatig een terugkoppeling over de voortgang van de opdracht.

Startdatum: 03-07-2023
Einddatum: 30-06-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Uren per week: gemiddeld 16 uur

Functie-eisen

Eisen

 • Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van de provincie
 • Aantoonbaar minimaal een afgeronde technische HBO opleiding
 • Aantoonbaar minimaal 4 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2012 - heden) met de complete bouwbegeleiding (van advies tot oplevering) m.b.t. het verduurzamen en groot onderhoud van bestaande utiliteitsgebouwen en voorzieningen
 • Aantoonbaar VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA) gecertificeerd met een geldigheid tot minimaal 01/07/2024

Wensen

 • Aantoonbaar minimaal een afgeronde HTS opleiding Bouwkunde
 • Aantoonbaar ervaring opgedaan met de complete bouwbegeleiding (van advies tot oplevering) m.b.t. het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en voorzieningen binnen de publieke sector, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 • Aantoonbaar ervaring opgedaan met het houden van toezicht (opzichter) door het toezien en sturen op de kwaliteit van uiteenlopende (ver)bouwprojecten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Aantoonbaar ervaring met Autocad, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Aantoonbaar ervaring met conditiemetingen van gebouwen conform de NEN 2767, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Interesse?

Geïnteresseerd in deze opdracht? Reageer dan uiterlijk op zondag 11 juni.

Locatie

Regio Midden/Oost

Publicatiedatum

01.06.2023

Contactpersoon

Deel deze vacature
Vacature details
Match criteria
 • Vastgoed
 • Technisch
 • Duurzaamheid
 • Projectleider duurzaamheid
Vragen?
Neem contact op met onze Corporate Recruiter, Loraine van Huenestein
T: 06-51269498 (bellen of WhatsApp)
Metafoor Vastgoed gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.